Στοιχεία από το βιβλίο Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο 1947-1949 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Το υλικό είναι ευγενική προσφορά του Σπύρου Σουρβίνου