Στοιχεία από το βιβλίο Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο 1947-1949 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Εκδήλωση για τον Φίλη Κορωνάκη Ιόνιος Βουλή 27/10/2017

Η Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης είναι του Σπύρου Κατσούρη για το Corfu Channel
Το υλικό είναι ευγενική προσφορά του Σπύρου Σουρβίνου

Φίλης Κορωνάκης και Λαζαρέτο